فراخوان سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران

فراخوان سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران

فراخوان سی‌ وچهارمین کنفرانس بین‌ المللی وحدت اسلامی – تهران

( همکاری‌های اسلامی در مواجهه با مصائب و بلایا )

 

( عنوان محورها )

1 ـ مبانی و چالش های دینی و معنوی در مواجهه با بلایا و مصائب:

- تبیین حکمت وجودی مصایب و بلایا در جهان‌بینی اسلامی و تطبیق آن بر شرائط فعلی؛

- آموزه‌ها و معارف اسلامی در چگونگی رویارویی با کرونا؛

- بررسی مبانی کاربردی اخلاق اسلامی در مواجهه با کرونا با تأکید بر وحدت اسلامی؛

- ارائه الگوهای موفق در برگزاری عبادات جمعی در زمان بیماری‌های فرا‌گیر مطابق نظرات فقهی مذاهب اسلامی؛

- فرصت‌ها و چالش‌های دین و معنویت در شرایط بیماری‌های جهان‌گیر؛

- نقد و بررسی نحوه برگزاری حج در سال گذشته و پیشنهاد روش‌های جایگزین برای شرائط مشابه؛

- مقایسه رفتارهای متفاوت جوامع اسلامی در برگزاری مناسک، ادعیه، زیارات، نماز جمعه و جماعت، مراسم و آیین‌های مذهبی در دوران کرونا؛

- توصیه‌های دینی در مورد سبک زندگی دینی با توجه به توقف یا تقلیل اعمال عبادی در مناسک، ادعیه، زیارات و مراسم مذهبی در دوران کرونا؛

 

2 ـ ظرفیت های راهبردی جهان اسلام در مواجهه با بلایا و مصائب:

- بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و راهکارهای سیاسی، اقتصادی و علمی جهان اسلام در مواجهه با کرونا؛

- نقش سازمان‌های اسلامی در راهبَری، تقویت مواسات، کمک‌های مؤمنانه و توسعۀ همکارهای مشترک میان کشورهای مسلمان برای مقابله با کرونا؛

- همگرایی و واگرایی کشورهای اسلامی در قِبال فرصت‌ها و تهدیدهای پیشِ روی ملل مسلمان در شرایط کرونایی؛

- تبیین جایگاه همکاری‌های علمی مشترک در توسعه ظرفیت‌های راهبردی جهان اسلام برای مواجهه با کرونا؛

 

3 ـ نقش دانشمندان و نخبزان مسلمان در مواجهه با بلایا و مصائب:

- اهمیت جایگاه علما و نخبگان مسلمان در تبیینِ ظرفیت‌‌های معنوی و افزایش سطح آگاهی عمومی و اقناع مسلمانان به در پیش گرفتن رفتارهای مناسب در شرایط کرونایی؛

- تبیین نقش علما و نخبگان عالم اسلامی در پاسخ‌دهی به شبهات، هدایت مسلمانان و تقویت پایبندی آنها به مناسک دینی در شرایط کرونایی و پسا کرونایی؛

- نقش‌آفرینی علما و نخبگان مسلمان در فضای مجازی جهت مقابله با چالش‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌های پیش آمده در شرایط کرونایی؛

- تبیین فرصت‌های پیش‌رو در جهان اسلام برای وحدت اسلامی در شرائط بیماری‌های جهان‌گیر؛

- مقایسه رفتارهای سنتی علمای دینی با روشهای جدید موعظه و خطابه در شرائط کرونایی و بررسی استقبال مردم؛

 

4 ـ نقش رسانه ها در آگاهی بخشی و ترویج فرهنگ تعاون در هنگام ابتلای به بلایا و مصائب:

- ظرفیت‌سنجیِ رسانه‌های اسلامی در توسعه و ترویج فرهنگ تعاون و برآورد نیازهای جوامع اسلامی در شرایط کرونایی؛

- رفتارشناسی و تبیین سبک همآوردی رسانههای اسلامی با رسانه‌های غربی در چگونگی بازتاب مسایل مرتبط با اپیدمی کرونا؛

- نقش رسانه های اسلامی در ارتقای سطح سوادِ سلامت جسمانی، معنوی، روانی و سواد رسانه‌ای و ترویج فرهنگ همیاری در شرایط کرونایی؛

- تبیین اهمیت پایبندی رسانه‌ها و فضای مجازی به اخلاق اسلامی در جهت ایجاد «گفتمان دینی» متناسب با افکار عمومی جوامع مسلمان در شرایط کرونایی؛

- راههای نفوذ دشمنان اسلام در شرائط کرونا برای ایجاد اختلاف و درگیری در سرزمین‌های اسلامی و نحوه مقابله رسانه‌ای با آن؛

 

5 - تهدیدها و فرصت های فضای مجازی در عصر کرونا در جوامع اسلامی:

- اثرات آموزش مجازی در مقاطع مختلف در آموزش و یادگیری و مدیریت آموزشی؛

- تأثیرات پدیده کرونا در تحولات حکمرانی در عصر فضای مجازی؛ تحول در روابط و تعاملات میان جوامع اسلامی در عصر فضای مجازی در شرایط کرونایی؛

- فرصتها و چالشهای تحول و تبدیل «خانه» به محل «کار» یا «تفریح» در شرایط کرونایی؛

- مشکلات اقتصادی پیش‌آمده در شرائط کرونا و نحوه مقابله با آنها در دول اسلامی با استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی؛

- تضعیف فعالیت‌های فرهنگی جوامع اسلامی در شرائط کرونا و ابتکارهای جایگزینی آن در کشورهای اسلامی؛

- تضعیف ارتباطات جهان اسلام در حوزه زیارت، آموزش، گردشگری، ورزش، اقتصاد، اجتماع، سیاست و ... در شرائط کرونایی و ارزیابی اثربخشی فعالیت‌های فضای مجازی جایگزین؛

- تأثیرات روانشناختی و جامعه‌شناختی موقعیت‌های کنونی بر جوامع اسلام در استفاده از فضای مجازی برای جایگزینی فعالیت‌های روزمره و مستمر پیشین و نحوه مواجهه با آن؛

- ارزیابی استفاده از ابزارهای مجازی برای صله رحم و ایجاد ارتباطات دوستی و اخوت اسلامی در عصر کرونا؛

 

6 - جهان پساکرونا و سناریوهای جدید سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جهان اسلام:

- چشم‌انداز ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان و کشورهای مسلمان در دوران پسا کرونایی؛

- نقش مبتکرانۀ جهان اسلام در مقابله با پدیدۀ «اسلام‌هراسی» و «اسلام‌ستیزی» غربی‌ها در دوران پساکرونایی؛

- تبیین سبک زندگی مؤمنانه در جوامع غربی و توسعه اسلام‌گرایی، خداباوری و اخلاق‌گرایی در دوران پساکرونایی؛

- راهبردهای علما و نخبگان مسلمان برای تغییر فرهنگ مراودات، تعاملات اجتماعی و سیطرۀ فضای سایبری و دیجیتالی در جهان پساکرونایی؛

- تبیین جایگاه حیاتی کاربست فناوری و تکنولوژی در جوامع اسلامی در جهان پساکرونایی؛

- آیندۀ یادگیری، آموزش و مدیریت آموزشی و تبیین ضعفها و قوتهای آموزش مجازی در جهان پساکرونایی؛

- چشم‌اندازهای نظام سلامت جوامع اسلامی و اهمیت پرونده سلامت اقلیمی در دوران پساکرونایی؛

- راهبردها و راهکارهای نوآورانۀ دول اسلامی برای حمایت از اقلیت‌های مسلمان ساکن در جوامع غربی در جهان پساکرونا؛

- آیندۀ نظام‌ها و ساختارهای سیاسی استبدادی در جهان اسلام در دوران پساکرونایی؛

- راهکارهای نظام سلطه (امریکا و اسرائیل) در شرائط کرونایی برای مقابله با مقاومت اسلامی در دوران پساکرونا؛

 

7 ـ چالش های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی غرب در مواجهه با کرونا:

- تبیین آثار افول قدرتهای استکباری و نظامهای سلطه و سوء مدیریت آنها در شرایط کرونایی؛

- روایات مستند از نحوه مواجهه کشورهای اسلامی و غربی با پدیده کرونا و بیان تمایزات آنها با یکدیگر؛

- درسها و عبرتهای تجارب زیسته کشورهای غربی در مواجهه با کرونا و اهمیت کاربست بایدها و نبایدهای آن در شرایط کرونایی؛

- مشکلات اقتصادی پیش‌آمده در شرایط کرونا و نحوه مقابله با آنها در دول غربی؛

- تضعیف فعالیتهای فرهنگی در جوامع غربی در شرایط کرونا و ابتکارهای جایگزینی آن در کشورهای اسلامی؛

- ارزیابی نظامهای مبتنی بر لیبرال دموکراسی فردگرایانه در تقابل با مردمسالاری دینی در جهان پساکرونا؛

- تأثیرات پدیده کرونا در تحولات حکمرانی در کشورهای غربی؛

- چالشهای فرهنگی موجود در کشورهای غربی (مانند فروپاشی بنیان خانواده، گسترش فساد و اعتیاد به الکل و مواد مخدر) در مواجهه با پدیده کرونا؛

- افول الگوی لیبرال دموکراسی و سرمایه‌داری در هندسه جدید جهانی در شرائط کرونایی؛

- تأثیر افول آمریکا در شرائط کرونایی بر اتحاد کشورهای اسلامی ؛

- امکان‌ سنجی حضور گسترده‌تر فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی در جوامع غربی در شرایط پسا کرونا؛

- ‌چالش‌های امنیتی و اقتصادی بین‌الملل در جهان با افول قدرت آمریکا در شرایط کنونی؛

- نقش محور مقاومت در تسریع افول هژمونی آمریکا در جهان پسا کرونا؛