مراسم تشییع دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان

مراسم تشییع دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان
مراسم تشییع مرحومه خانم دکتر طوبی کرمانی دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان صبح روز يكشبه 23 شهريور 1399 از مقابل ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.